موارد استفاده از برچسب وید لیبل


برچسب void ، همانطور که میدانید در زمینه گارانتی محصولات مختلف از این برچسب ها بسیار استفاده میشود و با در نظر داشتن مقاومت بالای آنها از نظر کشیدگی و همچنین تحمل درجه حرارت ، بسیار مورد توجه مصرف کنندگان نیز قرار گرفته است . همچنین در دو نوع شطرنجی و نقره ای میباشد.

برچسب وید Void Label شطرنجی : این نوع هنگامی که به محصول چسبانده میشود زمان جدا شدن، لیبل به صورت شطرنجی جدا شده و قسمتی از لیبل روی محصول باقی میماند و برچسب غیر قابل استفاده ی مجدد میگردد.

نقره ای : این نوع برچسبها وقتی به محصول چسبانده میشوند، زمان جدا شدن،در واقع عبارت وید یا void بصورت لاتین روی محصول مورد نظر جای میماند و میتوان گفت که لیبل دیگر غیر قابل مصرف میشود .

منبع:

http://shabrangasia.com/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA/%D8%A8%D8%B1%DA%86%D8%B3%D8%A8-%D9%87%D8%A7/%D8%A8%D8%B1%DA%86%D8%B3%D8%A8-%D9%88%DB%8C%D8%AF-VOID/ArticleID/174/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%DA%86%D8%B3%D8%A8-%D9%88%DB%8C%D8%AF-%D9%84%DB%8C%D8%A8%D9%84