برچسب (لیبل) Void

از این برچسب نگار سپاهان برای گارانتی محصولات و پلمپ نمودن انواع بسته بندی استفاده می شود.لیبل وید در دو نوع شطرنجی و حروفی طبقه بندی می گردد.

نوع شطرنجی آن هنگامی که برروی سطحی الصاق شود ، به محض جدا شدن اثری بصورت خانه های شطرنج بر روی آن سطح بر جای می گذارد و نوع حروفی آن هم زمانی که بر سطحی چسبانیده شود به محض اینکه از آن سطح جدا شود بدون برجای گذاشتن اثری بر روی محصول ، تنها کلمه ای بر روی خود لیبل ظاهر می شود و لیبل غیر قابل استفاده مجدد می گردد.

مشخصات برچسب Void شطرنجی:

  • مقاومت در برابر رطوبت
  • مقاومت چاپ مناسب
  • جلوگیری از سوء استفاده ی برچسب
  • اثر گذاری برروی محصول

 

مشخصات برچسب Void حروفی:

  • مقاومت در برابر رطوبت
  • مقاومت چاپ مناسب
  • جلوگیری از سوء استفاده ی برچسب

 

کاربرد برچسب Void :

  • پلمپ نمودن و گارانتی انواع بسته بندی

 منبع:

http://negarsepahan.ir/bar/index.php/2013-12-02-15-38-47/2013-11-27-10-09-18/11-product/label/85-void.html